Certificaten INCO


INCO staat voor kwaliteit. Om u een bepaalde mate van garantie te bieden, zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie en werken wij volgens bepaalde richtlijnen.

VCA-certificering

Wij zijn VCA**-gecertificeerd. Dat betekent dat wij zorg dragen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De Europese normen zijn opgesteld om veiliger te werken, waarbij we oog hebben voor de veiligheid van onze medewerkers en de toekomstige gebruikers van de installatie. Wij beschikken over VCA**-certificeringen voor zowel Bedrijf als Personeel.

INCO
Installatiebedrijf

VCA** Certificaat

ISO 14001

ISO 14001 doet een beroep op organisaties om hun milieu-effecten proactief te managen. Dit wordt gedaan door vervuiling te voorkomen, wetgevingen na te leven en te streven naar verbeteringen in het milieumanagementsysteem. Met de certificering wordt het belang van het milieu binnen INCO beaamt, gewaarborgd en door-ontwikkeld!

INCO
Installatiebedrijf

ISO 14001 Certificaat

 

   

ISO 9001

Met het ISO 9001 certificaat voldoet ons kwaliteitsmanagementsysteem aan de internationaal erkende norm. Het toepassingsgebied betreft: het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van alle installaties op het gebied van warmte-, koude-, luchtbehandelings-, sanitair-, water-, gas-, elektro-, telematica-, meet-, regel- en besturingstechniek.

INCO
Installatiebedrijf

ISO 9001 Certificaat

 

INCO
Installatiebedrijf

BRL 6000-21 Certificering Bodemgebonden Energiesystemen

  

 

INCO
Installatiebedrijf

BRL 6000-25 CO Certificering 
 

  

INCO
Installatiebedrijf

BRL 100 Certificering f-gassen ondernemingen

  

 

INCO
Elektro

Bewijs van inschrijvingINCO Bewijs van inschrijving INCO Elektro

INCO
Installatiebedrijf

Bewijs van inschrijvingINCO Bewijs van inschrijving INCO Installatiebedrijf

Beleidsverklaring

INCO Groep B.V. is een familiebedrijf dat opgericht is in 1984 waarna het rond 1990 verhuist naar de Kitmanstraat te Alkmaar. Het bedrijf groeide uit tot een van de meest toonaangevende loodgietersbedrijven in Alkmaar en omstreken en behoudt de ondernemende pro -actieve houding om continu te blijven ontwikkelen, door te groeien en te verbeteren. Door deze ambitie is het INCO gelukt om na de crisis uit te breiden met INCO Elektro. De cirkel is daardoor rond: loodgieten, klimaat en elektra.

In deze veranderende wereld ziet INCO Groep B.V. een kans om zich sterk te onderscheiden. Gebaseerd op het integraal aanbieden van de installatie- en advieswerkzaamheden en dit goed, betrouwbaar, slim en effici├źnt te combineren en uit te voeren. Dit doen wij door samen te werken, kritisch te zijn op de keten, betrouwbaar te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en natuurlijk de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

Dit wil INCO Groep B.V. doen door een centrale positie in te nemen binnen het technische domein. Geen harde scheiding binnen de technische specialisaties, maar een integrale aanpak die garant staat voor technische oplossingen die aansluiten bij de wensen van de klant.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van INCO Groep B.V.  goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft INCO Groep B.V. een managementsysteem opgezet en ge├»mplementeerd conform de eisen van de onderstaande normen:

 • NEN-EN-ISO 9001;2015
 • NEN-EN-ISO 14001;2015
 • VCA** 2017 versie 6.0
 • BRL 100 certificering (algemene eisen en module A en D)
 • De beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen (klein) en installeren (klein) van energiecentrales van bodemenergiesystemen [BRL 6000-21/00]. Het beheren van installaties is buiten scope.
 • BRL 6000-25
 • BRL 9500-W
 • SCIOS scope 1 & 2 (Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van onderhoud en inspectie aan technische installaties).

Het voldoen aan de verwachting van de klant en/of relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van risico inventarisaties, interne projectevaluaties, compliance op Wet- en regelgeving, klanttevredenheidsanalyses, milieuaspectanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.

INCO zal er alles aan doen om de eisen t.a.v. milieumanagement in de bedrijfsprocessen te integreren, alle middelen die nodig zijn om milieumanagement te bewerkstelligen beschikbaar zullen stellen, zullen bewerkstelligen dat het milieumanagementsysteem de beoogde resultaten zal behalen en te zullen communiceren over het belang en de doeltreffendheid van het milieumanagement - systeem. INCO heeft daarmee milieubescherming, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van verontreiniging en de voortdurende verbetering van haar milieuprestaties hoog in het vaandel staan.

Het beleid van INCO is erop gericht dat de opgeleverde energieprestatierapporten en de werkzaamheden die uitgevoerd worden om tot het energieprestatierapport te komen voldoen aan de BRL 9500 W.

De scope van het managementsysteem is voor de verschillende entiteiten bepaald als:

 • INCO installatiebedrijf BV: Het adviseren, ontwerpen, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van gebouw gebonden werktuigbouwkundige installatie.
 • INCO Electro BV: Het installeren en bedrijfsvaardig opleveren van gebouw gebonden Elektrotechnische installaties.
 • Advilateur: Het adviseren, begeleiden en bieden van ondersteuning op gebied van installatietechniek en duurzame energie- en klimaatbeheersing in gebouwen.

Het managementsysteem is erop gericht de organisatie te ondersteunen en eraan bij te dragen dat:

 • De kwaliteit van zowel het product alsook de service gewaarborgd wordt.
 • De klanttevredenheid gemeten wordt.
 • De duurzaamheid van het totale productassortiment verder geoptimaliseerd wordt.

Dit doet INCO onder meer door:

 • Zorg te dragen voor adequate training van onze medewerkers
 • Tijd en aandacht te geven aan de feedback van de klanten.
 • Binnen Advilateur onderzoek te doen naar productverbeteringen en duurzaamheid.

INCO is van mening dat zij hiermee het bedrijf toekomstbestendig maakt en structureel een positieve bijdrage leveren aan de wens van haar klanten.

Opgesteld op 10-11-2022 te Alkmaar

Directeur R. Koelman

Contactgegevens

INCO
Kitmanstraat 7-A
1812 PL   Alkmaar
T: 072-3034819
[email protected]

Social media