Certificaten INCO

Certificaten INCO

INCO staat voor kwaliteit. Om u een bepaalde mate van garantie te bieden, zijn wij aangesloten bij de brancheorganisatie en werken wij volgens bepaalde richtlijnen.

VCA-certificering

Wij zijn VCA-gecertificeerd. Dat betekent dat wij zorg dragen voor veiligheid, gezondheid en milieu. De Europese normen zijn opgesteld om veiliger te werken, waarbij we oog hebben voor de veiligheid van onze medewerkers en de toekomstige gebruikers van de installatie. Wij beschikken over VCA-certificeringen voor zowel Bedrijf als Personeel.

INCO
Installatiebedrijf

VCA** Certificaat

ISO 14001

ISO 14001 doet een beroep op organisaties om hun milieu-effecten proactief te managen. Dit wordt gedaan door vervuiling te voorkomen, wetgevingen na te leven en te streven naar verbeteringen in het milieumanagementsysteem. Met de certificering wordt het belang van het milieu binnen INCO beaamt, gewaarborgd en door-ontwikkeld!

INCO
Installatiebedrijf

ISO 14001 Certificaat

 

 

ISO 9001

Het ISO 9001 certificaat wil zeggen dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de internationaal erkende norm. Het toepassingsgebied betreft: het ontwerpen, installeren, opleveren en onderhouden van alle installaties op het gebied van warmte-, koude-, luchtbehandelings-, sanitair-, water-, gas-, elektro-, telematica-, meet-, regel- en besturingstechniek.

INCO
Installatiebedrijf

ISO 9001 Certificaat

BRL certificeringen

Met de BRL certificaten tonen wij aan dat INCO voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de specifieke beoordelingsrichtlijnen. INCO is in het bezit van het BRL 100, BRL 6000-21 en BRL 6000-25 certificaat.

BRL 100 = Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen
BRL 6000-21 = Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen.
BRL 6000-25 = Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbraningslucht en de afvoer van rookgas.

INCO
Installatiebedrijf

BRL 100
Certificering F-gassen ondernemingen

INCO
Installatiebedrijf

BRL 6000-21
Certificering Bodemgebonden Energiesystemen

 

INCO
Installatiebedrijf

BRL 6000-25 CO Vrij Certificaat

INCO
Installatiebedrijf /  Elektro

Bewijs van inschrijving

 

 

Beleidsverklaring

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren moet de bedrijfsvoering van INCO Groep B.V. goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd.

Lees onze beleidsverklaring

 

 

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08.00 - 16.00 uur
© INCO 2024 - Alle rechten voorbehouden - Instalweb.nl