Certificaten INCO

Beleidsverklaring INCO

INCO Groep B.V. is een familiebedrijf dat opgericht is in 1984 waarna het rond 1990 verhuist naar de Kitmanstraat te Alkmaar. Het bedrijf groeide uit tot een van de meest toonaangevende loodgietersbedrijven in Alkmaar en omstreken en behoudt de ondernemende pro -actieve houding om continu te blijven ontwikkelen, door te groeien en te verbeteren. Door deze ambitie is het INCO gelukt om na de crisis uit te breiden met INCO Elektro. De cirkel is daardoor rond: loodgieten, klimaat en elektra.

In deze veranderende wereld ziet INCO Groep B.V. een kans om zich sterk te onderscheiden. Gebaseerd op het integraal aanbieden van de installatie- en advieswerkzaamheden en dit goed, betrouwbaar, slim en efficiënt te combineren en uit te voeren. Dit doen wij door samen te werken, kritisch te zijn op de keten, betrouwbaar te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en natuurlijk de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

Dit wil INCO Groep B.V. doen door een centrale positie in te nemen binnen het technische domein. Geen harde scheiding binnen de technische specialisaties, maar een integrale aanpak die garant staat voor technische oplossingen die aansluiten bij de wensen van de klant.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de bedrijfsvoering van INCO Groep B.V.  goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen heeft INCO Groep B.V. een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van de onderstaande normen:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem
 • NEN-EN-ISO 14001:2015 Milieumanagementsysteem
 • VCA** 2017 versie 6.0 VGM Checklist Aannemers
 • BRL100 F-gassen voor ondernemingen
 • STEK Module A: Technische eisen f-gassen
 • BRL 6000-21/00:2019 Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
 • BRL 6000-25:2022 Werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas
 • BRL 9500-W:2019 energieprestatierapport woningen
   

Het voldoen aan de verwachting van de klant en/ of relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie staat daarin centraal.

Een combinatie van risico inventarisaties, interne projectevaluaties, compliance op Wet- en regelgeving,  klanttevredenheidsanalyses, milieuaspectanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende organisatie waar continue verbetering centraal staat.


Eén van de doelstellingen van INCO Groep B.V. is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in INCO Groep B.V. voorkomende risico’s.

Ons streven hierbij is het geheel voorkomen van ongevallen en een ziekteverzuim <2,0%.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGM beleid.
 

INCO Groep B.V. zal er alles aan doen om de eisen t.a.v. milieumanagement in de bedrijfsprocessen te integreren, alle middelen die nodig zijn om milieumanagement te bewerkstelligen beschikbaar zullen stellen, zullen bewerkstelligen dat het milieumanagementsysteem de beoogde resultaten zal behalen en te zullen communiceren over het belang en de doeltreffendheid van het milieumanagement - systeem. INCO heeft daarmee milieubescherming, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van verontreiniging en de voortdurende verbetering van haar milieuprestaties hoog in het vaandel staan.

 

Het beleid van INCO Groep B.V. is erop gericht dat de opgeleverde energieprestatierapporten en de werkzaamheden die uitgevoerd worden om tot het energieprestatierapport te komen voldoen aan de BRL 9500W.

De scope van het managementsysteem is voor de verschillende entiteiten bepaald als:

 • INCO Installatiebedrijf BV: Het adviseren, ontwerpen, installeren en bedrijfsvoering opleveren van gebouw gebonden werktuigbouwkundige installatie.
 • INCO Electro BV: Het installeren en bedrijfsvaardig opleveren van gebouw gebonden Elektrotechnische installaties.
 • ADVILATEUR: Het adviseren, begeleiden en bieden van ondersteuning op gebied van installatietechniek en duurzame energie- en klimaatbeheersing in gebouwen.

Het kwaliteitsbeleid met betrekking tot BRL 6000-21 Ontwerpen en installeren is erop gericht om:

 • Het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5;
 • De interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 6;
 • Ontwerpen te vervaardigen die voldoen aan paragraaf 3.3, op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4;
 • Installatie te installeren die voldoen aan paragraaf 3.1 en 3.2, op wijze overeenkomstig met hoofdstuk 4.

Het kwaliteitsbeleid met betrekking tot BRL 9500-W is erop gericht om:

 • Energieprestatie-rapporten op te leveren die voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3;
 • De werkzaamheden te verrichten op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 4;
 • Het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 5;
 • De interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 6.

Het managementsysteem is erop gericht de organisatie te ondersteunen en eraan bij te dragen dat:

 • De kwaliteit van zowel het product alsook de service gewaarborgd wordt.
 • De klanttevredenheid gemeten wordt.
 • De duurzaamheid van het totale productassortiment verder geoptimaliseerd wordt.

Dit doet INCO Groep B.V. onder meer door:

 • Zorg te dragen voor adequate training van onze medewerkers.
 • Tijd en aandacht te geven aan de feedback van de klanten.
 • Binnen ADVILATEUR onderzoek te doen naar productverbeteringen en duurzaamheid.


INCO is van mening dat zij hiermee het bedrijf toekomstbestendig maakt en structureel een positieve bijdrage leveren aan de wens van haar klanten.

Opgesteld op 29-1-2024 te Alkmaar

Directeur R. Koelman

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08.00 - 16.00 uur
© INCO 2024 - Alle rechten voorbehouden - Instalweb.nl