Aandachtspunten sanitaire technieken

Foto's

Klik op een foto om deze te vergroten.

Omschrijving

Door het coronavirus werken veel mensen thuis en zijn er daardoor minder mensen in gebouwen/kantoren aanwezig. Desalniettemin is het belangrijk om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen en Legionellapreventie in deze hectische tijd niet uit het oog te verliezen. Techniek Nederland heeft daarom de volgende aandachtspunten opgesteld

Leidingwater

• Het is voor gebouweigenaren en beheerders van belang om drinkwaterleidingen regelmatig te spoelen bij beperkt gebruik.

• Om het water vers te houden moeten de tappunten minimaal wekelijks worden gebruikt en moeten de gebruikelijke Legionellabeheersmaatregelen worden uitgevoerd. Dit volgt uit het Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en de praktijkrichtlijnen als de Waterwerkbladen en ISSO-publicaties.

• Denk eraan om de periodieke acties uit te voeren, ook nu de tappunten niet bij gewoon (dagelijks) gebruik al gespoeld worden. Blijf thermische desinfectie periodiek uitvoeren, juist bij een beperkt gebruik van de installatie is dit zeer belangrijk. Zorg ervoor dat er geen Legionellabacteriën gaan groeien die bedrijfstilstand verlengen.

• De kans dat je COVID-19 oploopt via kraanwater is nihil, zie de website van het drinkwaterplatform.

Gebouwriolering

• Als het toilet voorzien is van een wc-deksel, wordt aanbevolen door te spoelen met een gesloten deksel om het ontstaan van kleine waterdruppels in de lucht te verminderen.

• Het is met het oog op de gezondheid altijd goed om te borgen dat stankafsluiters (sifons) voldoende gevuld zijn.

• Met afvalwater moeten altijd hygiëne maatregelen worden aanhouden. Het artikel van H2O geeft aan dat hiervan voor het coronavirus geen aanscherping nodig is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website H2O van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) voor nieuws uit de drinkwater- en afvalwatersector.

Contactgegevens

INCO
Kitmanstraat 7-A
1812 PL   Alkmaar
T: 072-3034819
[email protected]

Social media