onze Projecten

Aandachtspunten klimaatbehandeling

Foto's

Klik op een foto om deze te vergroten.

Omschrijving

Vanuit het internationale instituut Rehva is een publicatie beschikbaar gekomen over te nemen maatregelen bij klimaatinstallaties in gebouwen. Deze aanbevelingen zijn mede gebaseerd op eerdere onderzoeken naar verspreiding van het SARS virus. Uitgangspunten hierbij waren het treffen van bronmaatregelen en het voorzorgsprincipe (ALARA). Dat houdt in dat besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt.

Alhoewel dit (nog) geen aanbeveling is van het RIVM, attenderen wij u op deze publicatie en zetten we de belangrijkste aanbevelingen voor u op een rij.

Belangrijkste uitgangspunten en aanbevelingen voor beheer luchtbehandeling
• Er kan niet worden uitgesloten dat virusdeeltjes lang in de ruimtelucht aanwezig blijven zweven en weer ingeademd kunnen worden.
• Verhogen van de ventilatiehoeveelheid draagt in het algemeen bij tot het versneld afvoeren van lucht met virusdeeltjes.

Praktische aanbevelingen voor gebouwbeheerders om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren

Gebouwen met klimaatinstallaties
• Verhoog de luchttoe-, en afvoer van gebouwventilatie.
• Verleng de bedrijfstijden van gebouwventilatiesystemen (eerder aan, later uit).
• Schakel de ventilatie buiten werktijden niet uit, maar ventileer continue door met lagere luchthoeveelheden: dit draagt bij aan het versneld afvoeren van virusdeeltjes.
• Verspreid medewerkers over grotere oppervlakken of meer werkruimten.
• Houd de afvoerventilatie van toiletgroepen continue (24/7) ingeschakeld. Hierdoor wordt een onderdruk in de toiletgroep in stand gehouden.
In gebouwen met mechanische ventilatie kan extra worden geventileerd met ramen die open kunnen. 

Gebouwen met natuurlijke ventilatie
• Laat niet teveel mensen bij elkaar in een ruimte.
• Ventileer meer door het openen van ramen, ook als dit eventueel comfortklachten geeft.
• Ventileer extra met het openen van ramen (bijv. 15 minuten) bij het betreden van ruimten die daarvoor door anderen in gebruik waren.
• Vermijd het openen van toiletraampjes indien er op andere wijze geventileerd kan worden (ventilatieschachten of mechanische afzuiging).
• Als er geen andere mogelijkheid is dan ventileren via een toiletraampje, open dan ook ramen ergens anders om doortochten te bevorderen.

Luchtbevochtiging en klimatisering
• Het is niet nodig om instellingen van eventuele luchtbevochtiging van klimaatinstallaties te verstellen.
• Bevochtiging zal al niet meer in bedrijf hoeven te zijn met het voorjaar op komst.
• Er is geen noodzaak om instellingen te verstellen van de koeling en/of verwarming.

Ventilatiewarmteterugwinning
• Schakel warmtewiel-wisselaars gedurende de virusperiode uit. Dit omdat onder bepaalde omstandigheden virusdeeltjes uit de afvoerlucht weer in het gebouw terecht kunnen komen via warmteterugwinapparatuur.
• Vermijd luchtlekkage van afvoerzijde naar toevoerzijde binnen warmteterugwinsecties van luchtbehandelinginstallaties. Tref eventueel aanvullende maatregelen zoals het tijdelijk extra afdichten van een luchtklep.
• Sluit retourlucht via de recirculatiesectie gedurende de virusperiode af; dus geen retourlucht meer toevoegen aan de verse buitenlucht.

Fan-coilunits (ventilatorconvectoren)
• Schakel de ventilatorconvectoren zo mogelijk uit om onnodige luchtrecirculatie te vermijden.

Luchtkanalen 
•Luchtkanalen hoeven niet extra te worden gereinigd, omdat deze niet in verband staan met de verspreiding van het virus. Daarom is er geen wijziging van gepland onderhoud nodig.

Luchtfilters
• Centrale luchtfilters hoeven niet eerder te worden verwisseld of te worden vervangen door andere typen.
• Lokale (verplaatsbare) luchtfilterapparatuur kan in de directe ademomgeving effectief zijn, indien deze voorzien zijn van HEPA-kwaliteit luchtfilters of elektrostatische filters.
• Luchtreiniging met UV-licht kan effectief zijn. Dit wordt doorgaans alleen in medische sectoren toegepast.

Toiletgebruik
• Als het toilet voorzien is van een wc-deksel, wordt aanbevolen door te spoelen met een gesloten deksel om het ontstaan van kleine waterdruppels in de lucht te verminderen.
• Het is met het oog op de gezondheid altijd goed om te borgen dat stankafsluiters (sifons) voldoende gevuld zijn.

Meer informatie
Website tvvlconnect.nl

Contactgegevens

INCO
Kitmanstraat 7-A
1812 PL   Alkmaar
T: 072 - 540 3311
[email protected]

Social media

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08.00 - 16.00 uur
© INCO 2024 - Alle rechten voorbehouden - Instalweb.nl