Opleidingsmogelijkheden bij INCO

INCOllegeMonteurs/binnenpersoneel

Binnen INCO wordt gekeken naar de ontwikkelingen en carrièremogelijkheden van medewerkers. Voor medewerkers met voldoende capaciteiten èn de juiste instelling zijn er volop (doorgroei) mogelijkheden.

De opleidingen worden afgestemd op de benodigde kennis en persoonlijke wensen.

Samen met de betreffende onderwijsinstelling wordt gezocht naar een zo efficiënt mogelijk opleidingstraject. Dit kan betekenen dat leerlingen aanvullende vaardigheden worden bijgebracht of dat inhoudelijke aanpassingen in de opleiding worden voorgesteld. Op deze manier zullen de juiste vaardigheden worden bijgebracht en volledig tot hun recht komen in de uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast worden alle INCO-medewerkers gestimuleerd vaktechnische bijscholing te blijven volgen om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Hulpmonteurs

INCO is een erkend leerbedrijf. Hierdoor is er ruimte voor hulpmonteurs om praktijkervaring op te doen in de Installatiebranche. Het opleidingstraject wordt verzorgd door Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Noord Holland.

Installatiewerk NH is ontstaan door fusering van opleidingsbedrijven ROI en ElektroWerk èn is een samenwerkingsverband van installatiebedrijven. Zij begeleiden (hulp)monteurs tijdens de opleiding.

Tijdens het opleidingstraject ben je, via InstallatieWerk NH, werkzaam bij een installatiebedrijf en zal het geleerde in de praktijk kunnen worden gebracht.

Kijk voor meer informatie  op de website van Opleidingsbedrijf installatiewerk Noord Holland.

 

Stageplaatsen/leerwerkplekken

Om in een vroeg stadium in contact te komen met potentiële werknemers, onderhoudt INCO contacten met regionale onderwijsinstellingen. Zo biedt INCO voor leerlingen uit het Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs stage- en leerwerkplekken aan. Op die manier kan er kennis worden gemaakt met het vak installatietechniek.


Wil je meer weten over wat Inco voor jouw kan betekenen? 

Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar Nienke Dikmans.