226 Woningen

Haarlem

Gepubliceerd:

Aannemer: Ooijevaar
Opdrachtgever: Pré Wonen
Oppervlakte: ± 60 m² per woning

• Cv installatie
• Luchtbehandelinginstallatie

 

Bij groot onderhoud aan 226 woningen aan de v.Moerkerkenstraat in Haarlem, heeft INCO gedurende enkele maanden meegewerkt eenvoudige woningen te up-daten naar energetisch goed presterende woningen. In elke woning is een compleet nieuwe CV- en luchtbehandelingsinstallatie inclusief een half CLV-systeem voor het afvoeren van het rookgas in de schacht gemaakt. Deze werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd in bewoonde toestand.

Er is gewerkt volgens een strakke LEAN-planning waardoor INCO acht woningen per week heeft voorzien van verbeterde installaties.