Veilig werken op de bouw en bij u thuis!

Installateurs en bouwers die de 1,5 meter regel van niet kunnen waarborgen, worden verzocht een mondkapje te dragen. Dit staat in een aanpassing van het protocol ’’Samen veilig doorwerken (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken/Protocol_SVD_versie+24+juni+2020+%28laatste+versie%29.pdf)’’ van de bouw- en installatiebranche. 

Het mondkapje is inmiddels al een bekend fenomeen in de Nederlandse maatschappij. Bij verplaatsing in gemeenschappelijke binnenruimtes en in het OV zijn ze ze zelfs al verplicht. 

Nu sluiten ook de bouwers en installateurs er zich bij aan. Waar in werksituaties de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen, en dat is bij installatiewerk veelvuldig het geval, wordt het dragen van het mondmasker geadviseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval waar een binnenruimte niet afgezet kan worden of wanneer monteurs met meer dan twee personen met elkaar reizen in een busje.

Bij de klant
In het protocol wordt ook aangeraden om bij het eerste contact bij werk bij particulieren thuis een mondkapje of  gezichtsschild te dragen. Tijdens dat eerste gesprek maakt de monteur afspraken met de klant om veilig te kunnen werken.

 

Techniek Nederland (https://www.technieknederland.nl/corona)
Doekle Terpstra steunt de beslissing van het kabinet om nog even te wachten met een volledige lockdown. In een indringende videoboodschap aan alle leden zegt onze voorzitter dat werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zich strikt aan de coronaregels te houden. Zie filmpje. (https://www.youtube.com/watch?v=WlQkqHzBls0&ab_channel=MarijnvanTrierum)